Woon- en leefomgeving

Oog voor elkaar: buurtactiviteiten

Buurtactiviteit Woonstichting Charlotte van Beuningen en haar Huurders Belangenvereniging (HBV) vinden het fijn als er goed burencontact is. We helpen en denken dan ook graag mee als …

De Rode Rik 2.0

Een ontmoetingsplek voor de buurt De Rode Rik 2.0 is een Huis van de Wijk in wijk de Baarzen. Jong en oud is welkom en kan meedoen. Ontmoetingen …

Huiskamer Helvoirtseweg

Het woongebouw aan de Helvoirtseweg bestaat uit 27 seniorenwoningen. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is tussen de 75 en 80 jaar. “Veel mensen wonen alleen …

Ontmoeten in de Molenstraat

Bewoners van het woongebouw in de Molenstraat kunnen elkaar dagelijks ontmoeten en samen een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte De Koffiebar. Een team …

Woonomgevingsploeg (WOP)

De hulp van de Woon Omgevings Ploeg (WOP) kan ingeschakeld worden voor het onderhouden van het openbaar groen en de directe woonomgeving. U kunt dit doen …

Buurtmoestuin

Enkele buurtbewoners in de Baarzen hebben samen een buurtmoestuin. Met onder andere sla, komkommers en tomaten. En prachtige dahlia’s die de tuin nog meer opkleuren. Een …

Prokkelen: Prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking

Prokkelen staat voor een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Prokkelen draagt bij aan de integratie en participatie van buurtgenoten. Samen met Cello …

Burendag

De jaarlijkse Burendag is bij uitstek het moment om verbindingen en contact met buurtgenoten te maken en onderhouden. Jaarlijks nemen in diverse buurten bewoners het initiatief …