Storing CV installatie

Storingen aan cv-ketel, warm water of radiatorkranen kunt u zelf melden bij het bedrijf Kemkens. Zij zijn (bij spoed 24 uur per dag) bereikbaar via telefoonnummer

Kemkens: 088 50 50 330

Niet-urgente storingen kunt u ook doorgeven op de website van Kemkens. 
Hebt u kort geleden een nieuwe ketel gekregen? Bel dan tijdens de garantieperiode met de installateur die de ketel heeft geplaatst.

Wat u zelf kunt doen bij een storing:

Wordt het niet warm? Controleer dan, voor u meldt, eerst of

– De kamerthermostaat hoog genoeg staat.
– De warmwaterkranen goed dicht zitten.
– Er voldoende radiatoren open staan.
– De gaskraan open staat.
– De stekker van de ketel in het stopcontact zit.
– De waterdruk voldoende is (tussen de 1,5 – 2 bar).

Daarna kunt u eventueel de ketel resetten. Zoek een knop met het woord Reset, de letter R of een sterretje. Druk 5 seconden lang op die knop. De ketel start dan opnieuw op.

Hoe snel is het gerepareerd?

Winterperiode vanaf 1 okt tot en met 31 maart

  • Meldt u de storing voor 21.00 uur? Dan verhelpen we die binnen vier uur.
  • Belt u na 21.00 uur, dan zorgen we dat de installatie de volgende dag voor 12.00 uur gerepareerd is.

Duurt de reparatie langer dan vier uur dan zorgen we, in overleg met de woonstichting, eventueel voor een alternatieve warmtebron.

Zomerperiode, vanaf 1 april tot en met 31 september

  • Meldt u de storing voor 19.00 uur? Dan verhelpen we die binnen 4 uur.
  • Belt u na 19.00 uur, dan zorgen we dat de installatie de volgende dag voor 12.00 uur gerepareerd is.