×Lees onze aangepaste privacyverklaring

Niet tevreden?

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Heeft u klachten over onze dienstverlening? Laat het ons weten. Bij woonstichting Charlotte van Beuningen hechten we veel waarde aan uw mening en tevredenheid. We zien uw klacht dan ook als een kans om onze dienstverlening verder te verbeteren. 

Ben u ergens ontevreden over, neem altijd eerst contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 073 – 656 23 82 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Of stuur een e-mail naar info@charlottevanbeuningen.nl. Wij gaan graag het gesprek met u aan. Samen met u kunnen we proberen een oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan kunt u een officiële klacht indienen. 


Voorbeelden van een klacht

  • Er is al twee keer beloofd dat u teruggebeld wordt, maar dat gebeurt niet.
  • U hebt een afspraak gemaakt met de verwarmingsmonteur, maar deze was niet op de afgesproken tijd aanwezig.
  • U wordt van het ‘kastje naar de muur’ gestuurd over een gebrek aan de woning.
  • U bent niet tevreden over de manier waarop woonstichting Charlotte van Beuningen of haar medewerkers hebben gehandeld.

Een klacht indienen

U kunt op twee manieren een klacht bij ons indienen:

  1. U vult het klachtenformulier van woonstichting Charlotte van Beuningen in. Klik hier voor het online formulier.
  2. U schrijf ons een brief of stuurt een e-mail (info@charlottevanbeuningen.nl). Als bijlage voegt u het ingevulde klachtenformulier toe. Download hier het klachtenformulier (deze kunt u printen).

Behandeling van uw klacht

Als wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u binnen drie werkdagen een bevestiging dat wij uw klacht in behandeling nemen. Wij gaan na wat er is gebeurd en mogelijk bellen wij u nog even voor een mondelinge uitleg. Wij geven binnen twee weken een eerste terugkoppeling. Wij proberen de klacht dan altijd samen met u op te lossen. Het kan zijn dat we meer tijd nodig hebben, dat laten wij u weten. De klacht wordt altijd afgesloten met een schriftelijke bevestiging met ons standpunt en de gemaakte afspraken.

Behandeling door de onafhankelijke geschillencommissie (KAC)

Lukt het niet om samen met woonstichting Charlotte van Beuningen een oplossing te vinden en blijft u ontevreden? Dan kunt u uw klacht (kosteloos) voorleggen aan de regionale klachtenadviescommissie (KAC). Zij nemen alleen klachten in behandeling die door woonstichting Charlotte van Beuningen zijn afgehandeld. Leden van de KAC kijken objectief naar de klacht. De leden van de KAC zijn niet in dienst van woonstichting Charlotte van Beuningen of van een van de andere aangesloten woningcorporaties. 

U kunt uw brief met klacht opsturen naar:
Secretariaat Klachtenadviescommissie
Postbus 825
5280 AV Boxtel  

Meer informatie over de (regionale) Klachtenadviescommissie vindt u in het klachtenreglement. Daarin zijn het doel, de taken, het werkterrein en de bevoegdheden van de KAC vastgelegd. Ook de manier waarop een ingediende klacht wordt behandeld, staat uitvoerig beschreven. Het KAC reglement is hier te bekijken.