Let op: Je maakt gebruik van een sterk verouderde webbrowser waardoor deze website mogelijk niet goed functioneert, stap nu over op een moderne webbrowser.
x Aangemeld voor een woning in de Grote Zeeheldenbuurt? Lees dan hier of wij u een woning hebben toegewezen.

Urgentie

Woonstichting Charlotte van Beuningen heeft een lange wachtlijst. We moeten daarom goed kijken wie met voorrang – urgentie – in aanmerking komt voor een huurwoning. We hebben daarom enkele voorwaarden gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat u buiten uw schuld om onverwachts in een noodsituatie bent gekomen en daardoor dakloos dreigt te worden.

Belangrijkste voorwaarden voor urgentie:

 • de situatie is in Vught ontstaan;
 • u woont voordat u de urgentieaanvraag doet al minimaal twee jaar aaneengesloten in Vught;
 • de situatie is zo ernstig dat het onverantwoord is dit nog langer dan zes maanden te laten duren;
 • uw inkomen bedraagt niet meer dan het toetsingsinkomen voor een sociale huurwoning (€ 39.055,- prijspeil 2020).

Het is goed om te weten dat de onderstaande situaties vaak geen reden zijn voor urgentie:

 • echtscheiding of relatiebreuk (ook niet als dit leidt tot gedwongen verkoop van de woning);
 • moeilijke thuissituaties (bijvoorbeeld door een generatieconflict/meningsverschillen);
 • inwoning;
 • overlastsituaties;
 • te groot of te klein wonen (ook niet bij zwangerschap);
 • afstand tussen wonen en werk;
 • te duur wonen;
 • financiële problemen;
 • gezinsvorming/gezinshereniging;
 • remigratie;
 • vrijwillige verkoop van de eigen woning;
 • faillissement.

Denkt u dat u voor urgentie in aanmerking komt?

Als u denkt dat u misschien in aanmerking komt voor urgentie, dan kunt u contact opnemen met onze collega Gerdie Jans Rat. U kunt dan uw situatie toe te lichten en samen bekijken of het zinvol is om een urgentie-aanvraag in te dienen bij onze onafhankelijke urgentiecommissie. Zij nemen het definitieve besluit voor het toekennen.

Door de maatregelen rondom de coronacrisis proberen we voor het eerste urgentiegesprek een online beeldafspraak te maken. Als dit voor u niet mogelijk is, dan zoeken we samen een andere oplossing.

Wilt u een afspraak maken voor een urgentiegesprek? Mail dan naar g.jansrat@charlottevanbeuningen.nl  of bel naar ons algemene telefoonnummer: (073) 656 23 82.

Medische problemen?

Heeft u medische problemen en kunt u op basis van ergonomische/lichamelijke belemmeringen niet langer in uw huidige woning blijven wonen? Misschien komt u dan in aanmerking voor een medische urgentie. Toetsing gaat dan via Wegwijs+ van de gemeente Vught. U kunt hen bereiken via: 073-6580750.