Urgentie

Woonstichting Charlotte van Beuningen heeft een lange wachtlijst. We verlenen daarom alleen in uitzonderlijke situaties urgentie. We hebben enkele voorwaarden voor urgentie opgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat u buiten uw toedoen om, onverwacht in een noodsituatie bent gekomen en een acuut huisvestingsprobleem (dakloosheid) hebt.

Belangrijkste voorwaarden waaraan getoetst wordt: 

  • Voordat u de urgentieaanvraag deed, woonde u al minimaal twee jaar aaneengesloten in Vught én u heeft een aantoonbare reden om urgentie in Vught aan te vragen (bv vanwege de school van de kinderen, uw werk, u bent mantelzorger etc.).
  • De noodsituatie is zodanig dat het onverantwoord is deze langer dan zes maanden te laten voortduren.
  • Een woning is daadwerkelijk een oplossing voor uw situatie.
  • U kunt aantonen dat u, binnen uw mogelijkheden en uw netwerk, hebt gezocht naar oplossingen en dat u uw situatie niet zelf kunt oplossen.
  • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Charlotte van Beuningen.
  • U hebt geen huurachterstand en geen overlast in het recente verleden veroorzaakt.
  • Uw inkomen bedraagt niet meer dan het toetsingsinkomen voor een sociale huurwoning: € 47.699,- (prijspeil 2024 voor een eenpersoonshuishouden) en € 52.671,- (prijspeil 2024 voor een meerpersoonshuishouden).
  • Uw vermogen bedraagt niet meer dan € 27.500,- (voor zowel eenpersoonshuishouden als meerpersoonshuishouden).

Denkt u dat u voor urgentie in aanmerking komt?

  • Is uw urgentie ontstaan in Helvoirt? Neem dan contact op met Woonveste, via telefoonnummer 0416 – 378 780.
  • Is uw urgentie ontstaan in Vught? Neem dan contact op met onze collega Nancy van Goch, n.vangoch@charlottevanbeuningen.nl of bel 073 656 23 82

U bekijkt dan samen of het zinvol is om een urgentieaanvraag in te dienen. Een urgentieaanvraag kost € 35,-. Bij een urgentieaanvraag krijgt u eerst een gesprek met een onafhankelijke persoon van maatschappelijk werk. Van dit gesprek wordt een rapportage gemaakt met advies aan de urgentiecommissie.

Hebt u ondersteunende stukken die de noodzaak van uw urgentieaanvraag onderschrijven neem die dan mee naar het gesprek. Bijvoorbeeld een ouderschapsplan voor kinderen onder de 12 jaar of een aangifte van geweld bij de politie.

Beoordeling door de urgentiecommissie

De urgentiecommissie toetst uw aanvraag aan de voorwaarden. Deze commissie beoordeelt of uw persoonlijke situatie in aanmerking komt voor urgentie. Zij bekijken uw aanvraag zorgvuldig en houden rekening met uw moeilijkheden en mogelijkheden. Ook kijken zij wat u zelf hebt gedaan om woonruimte te vinden. Ze beoordelen of het ten opzichte van andere woningzoekenden verantwoord is om u voorrang te geven. Want voorrang voor u, betekent langer wachten voor een ander. Na het besluit van de urgentiecommissie wordt u zo snel mogelijk persoonlijk en schriftelijk geïnformeerd.

Als u urgentie toegewezen krijgt dan kunt u zes maanden met voorrang reageren op vrijkomende woningen. Weigert u een passende woning dan vervalt uw urgentie. Na ondertekening van uw huurovereenkomst houden we het eerste jaar intensiever contact om te horen hoe het gaat en of u nog extra hulp nodig heeft.

Het reglement van de urgentiecommissie vindt u hier.

Woonbegeleiding

In het belang van de aanvrager kan er soms als voorwaarde worden gesteld dat u ook woonbegeleiding accepteert om uw leven weer op de rails te krijgen. Mocht dit nodig zijn dan bespreken we dat met u en indien van toepassing met uw persoonlijke begeleiding.

Medische problemen?

Heeft u medische problemen en kunt u op basis van ergonomische/lichamelijke belemmeringen niet langer in uw huidige woning blijven wonen? Misschien komt u dan in aanmerking voor een medische urgentie. Toetsing gaat dan via Wegwijs+ van de gemeente Vught. U kunt hen bereiken via: 073 – 658 07 50.