Urgentie

Voor noodsituaties

Om voor urgentie in aanmerking te komen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen. U moet buiten uw schuld om, volledig onverwacht, in een noodsituatie terecht zijn gekomen en daardoor dakloos dreigen te worden. Is de situatie ontstaan door schuld of nalatigheid? Dan is er géén sprake van urgentie.

Belangrijkste voorwaarden waaraan getoetst wordt:

 • de situatie moet in Vught ontstaan zijn;
 • u woont minimaal twee jaar aaneengesloten in Vught voorafgaand aan de urgentieaanvraag;
 • de noodsituatie is zodanig dat het onverantwoord is deze langer dan zes maanden te laten voortduren;
 • uw inkomen bedraagt niet meer dan het toetsingsinkomen voor een sociale huurwoning (€ 39.055,- prijspeil 2020).

Urgentie is niet bedoeld om sneller een aantrekkelijke woning te krijgen, maar om snel, passende woonruimte te krijgen. Een urgentie wordt daarom alleen in duidelijke noodsituaties verstrekt. Dit heeft over het algemeen geen zin in de volgende situaties:

 • echtscheiding of relatiebreuk (ook niet als dit leidt tot gedwongen verkoop van de woning);
 • moeilijke thuissituaties (bijvoorbeeld door een generatieconflict/meningsverschillen);
 • inwoning;
 • overlastsituaties;
 • te groot of te klein wonen (ook niet bij zwangerschap);
 • afstand tussen wonen en werk;
 • te duur wonen;
 • financiële problemen;
 • gezinsvorming/gezinshereniging;
 • remigratie;
 • vrijwillige verkoop van de eigen woning;
 • faillissement.

Denkt u dat u toch voor urgentie in aanmerking komt? Maak dan vooraf een afspraak met onze verhuurmakelaar. U moet zelf naar het spreekuur komen en niet iemand namens u sturen. Het spreekuur is elke woensdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Er wordt dan aan de hand van de criteria getoetst of het zinvol is een aanvraag in te dienen. Het definitieve besluit wordt genomen door een onafhankelijke urgentiecommissie.

Kampt u met medische problemen die niet te voorzien waren en kunt u op basis van ergonomische/lichamelijke belemmeringen niet langer in uw huidige woning blijven wonen? Misschien komt u dan in aanmerking voor een medische urgentie. Toetsing gaat dan via Wegwijs+ van de gemeente Vught (073-6580750).