Woonomgevingsploeg (WOP)De hulp van de Woon Omgevings Ploeg (WOP) kan ingeschakeld worden voor het onderhouden van het openbaar groen en de directe woonomgeving. U kunt dit doen door contact op te nemen met afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Vught. Het WOP team werkt graag samen met u. Ook organiseren we regelmatig met hulp van de WOP opruimdagen in buurten. Wilt u een opruimdag in uw buurt organiseren? Neem dan met ons contact op. Dan gaan we samen met u aan de slag.

WOP2

Website
https://