Oog voor elkaar: buurtactiviteitenBuurtactiviteit

Woonstichting Charlotte van Beuningen en haar Huurders Belangenvereniging (HBV) vinden het fijn als er goed burencontact is. We helpen en denken dan ook graag mee als u een buurtactiviteit wilt gaan organiseren.

Bijdrage

Ook financieel wil de HBV een bescheiden bijdrage doen als uw buurtactiviteit de leefbaarheid in uw buurt en voor buurtgenoten vergroot. Zo’n bijdrage wordt maximaal 3x per jaar toegekend aan een buurt en bedraagt maximaal 200 euro per keer;

Voor de toekenning gelden de volgende voorwaarden:

  1. De buurtactiviteit vindt plaats in één van onze buurten in Vught of ‘s-Hertogenbosch;
  2. U bereikt zeker 10 buurtgenoten op 5 verschillende woonadressen met uw buurtactiviteit;
  3. U kunt drie keer per jaar een aanvraag indienen voor uw buurt en u gebruikt de bijdrage voor de organisatie van de buurtactiviteit. Eénmaal per jaar geldt hiervoor de uitzondering dat de bijdrage ook mag worden aangevraagd voor eten en/of drinken tijdens de activiteit;
  4. De buurtactiviteit wordt niet op een andere manier financieel ondersteund door woonstichting Charlotte van Beuningen.

Contact en aanvraag

Wilt u een buurtactiviteit gaan organiseren? Leuk! Zoals gezegd, we denken en helpen graag mee. Neemt u dan contact op met Arno van der Lee, sociaal beheerder. U kunt hem bereiken via telefoonnummer (073) 656 23 82 of per e-mail: a.vanderLee@charlottevanbeuningen.nl. Hij legt uw aanvraag ter goedkeuring voor aan de HBV. Zij nemen de beslissing.

Direct aanvraag indienen

U kunt ook direct een aanvraag indienen voor een bijdrage uit ons Oog voor Elkaar-budget. Vul dan dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Dat kan zowel met de computer als met de pen (nadat u het formulier uitgeprint heeft). Wij nemen dan binnen twee weken met u contact op.

 
Website
https://
Slideshow position
In sidebar
Mobiele knoppen bovenaan deze pagina tonen
Ja