Sponsoring, Oog voor elkaar

Oog voor elkaar-budget
Initiatieven van onze huurders ondersteunen wij nog steeds graag. Wij vinden het fijn als er goed burencontact is. We helpen en denken dan ook graag mee als u een buurtactiviteit wilt gaan organiseren. Ook financieel mogen we van de wetgever dit soort activiteiten ondersteunen. Dat kan op twee manieren:

  1. Rechtstreeks via ons: wij mogen investeren in leefbaarheid als dit direct ten goede komt aan onze huurders of de woonomgeving van onze huurders.
  2. Via de Huurdersbelangenvereniging (Oog voor elkaar fonds). Hier vindt u meer informatie over het Oog voor elkaar-budget.

Sponsoring

Woningcorporaties kunnen niet optreden als sponsor. Dat is bepaald in de Woningwet.