Sponsoring, Oog voor elkaar

Oog voor elkaar-budget
Initiatieven van onze huurders ondersteunen wij nog steeds graag. Wij vinden het fijn als er goed burencontact is. We helpen en denken dan ook graag mee als u een buurtactiviteit wilt gaan organiseren. Ook financieel mogen we dit soort activiteiten van de wet ondersteunen. Hier vindt u meer informatie over Oog voor elkaar-budget.

Sponsoring

Woningcorporaties kunnen, vanuit de Woningwet, uitsluitend activiteiten sponsoren die ten goede komen aan de huurders van de corporatie en die zich in directe nabijheid van de woningen van de corporatie bevinden.