Sponsoring, Oog voor elkaar

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Deze wet heeft consequenties voor het sponsorbeleid van woningcorporaties. De Woningwet staat woningcorporaties alleen nog toe om activiteiten te sponsoren die uitsluitend ten goede komen aan de huurders van de corporatie en die zich in directe nabijheid van de woningen van de corporatie bevinden.

Oog voor elkaar-budget
Initiatieven van onze huurders ondersteunen wij nog steeds graag. Wij vinden het fijn als er goed burencontact is. We helpen en denken dan ook graag mee als u een buurtactiviteit wilt gaan organiseren. Ook financieel mogen we dit soort activiteiten van de wet ondersteunen. Hier vindt u meer informatie over Oog voor elkaar-budget.