Duurzaamheid

Wij zijn ervan overtuigd dat de enige toekomst een duurzame toekomst is. We onderkennen de lange termijn effecten van ons handelen op mens, milieu en onze eigen organisatie. Het gaat dan zowel om onze ecologische voetafdruk als om een duurzame maatschappij.
We zijn ons ervan bewust dat aan alles wat we doen een ecologisch prijskaartje hangt. Om onze ‘voetafdruk’ verder te verkleinen, is het nodig de CO2 uitstoot terug te dringen en het gebruik van grondstoffen te verminderen. Dat laatste doen we door te streven naar hergebruik van grondstoffen. Onze bijdrage kunnen we leveren door:

  • Energetische maatregelen te nemen in nieuwe en bestaande woningen.
  • Te kiezen voor bouwpartners die werken met duurzame materialen.
  • Kritisch te kijken naar onze eigen bedrijfsvoering.
  • Voorlichting te geven over energiebesparing te geven aan bewoners.