Huur opzeggen

 • Wilt u huur opzeggen van uw woning? Ga dan verder op deze pagina.
 • Wilt u huur opzeggen van uw woning als één van beide huurders (de ander blijft wonen)? Ga dan hier verder. 
 • Wilt u de huur opzeggen van een garagebox? Ga dan hier verder.

Opzeggen met formulier

Het opzeggen van de huur doet u met het formulier onderaan deze pagina. Als er medehuurders zijn, dan vullen zij ook hun gegevens in. Opzeggen doet u altijd minimaal een kalendermaand van tevoren. Dat is een wettelijke verplichting. U hoeft daarbij niet per de 1e of de 15e van de maand op te zeggen. U kunt ook bijvoorbeeld per de 23e opzeggen. Iedere dag van de maand kan, als het maar een werkdag is. Wij bevestigen de opzegging schriftelijk aan u.

En wat gebeurt er na uw opzegging?

 • Voorinspectie, met u
 • Waar nodig herstelt u uw woning
 • Eindinspectie, met u
 • Contact met nieuwe huurder
 • Eindafrekening

Voorinspectie

Na uw opzegging, maken wij met u een afspraak om met de beheerder door uw woning te lopen voor een voorinspectie. Na afloop krijgt u een inspectieverslag. Daarin leest u, wat u eventueel nog aan de woning moet doen voor u vertrekt, zodat uw woning schoon, heel en leeg is. We houden hierbij natuurlijk rekening met de normale gebruiksslijtage. Voer deze werkzaamheden uit voor het einde van de huurovereenkomst. Op het inspectieverslag staan ook de kosten vermeld die we in rekening brengen als u de werkzaamheden niet of onvoldoende uitvoert.

Hoe laat u uw woning achter?

Laat uw woning in goede staat, leeg, heel en schoon achter. Dat geldt ook voor de bijbehorende ruimtes, binnen en buiten. Lees hier wat wij van u vragen.

Eindinspectie

Op de laatste dag inspecteert de beheerder met u:

 • Hebt u hersteld wat is afgesproken? Als dit niet het geval is dan herstellen we deze schade op uw kosten.
 • Is uw woning schoon? Eventuele schoonmaakkosten brengen we bij u in rekening.
 • Zijn er zaken die tijdens de voorinspectie niet zichtbaar waren? Om die te herstellen krijgt u nog enkele dagen de gelegenheid. Over deze extra periode betaalt u wel huur.

Tijdens de eindinspectie levert u de sleutels in bij de beheerder (geef deze dus nooit aan de nieuwe huurder). Tot slot noteert de complexbeheerder bij het verlaten van de woning de meterstanden van gas, elektriciteit en water. Let op: geef deze zelf door aan het energiebedrijf en de waterleidingmaatschappij.

Contact met nieuwe huurder

Als u toestemming geeft, sturen wij de nieuwe huurder bericht dat hij u kan bellen om de woning van binnen te bekijken. De nieuwe huurder kan zich met dit bericht bij u legitimeren.

Overname door de nieuwe huurder

Er zijn misschien zaken die een nieuwe huurder wil overnemen. Denkt u bijvoorbeeld aan vloerbedekking, zonwering, gordijnen en gordijnrails. Deze “roerende zaken” mogen alleen in de woning achterblijven als de nieuwe huurder ze overneemt. Roerende zaken zijn dingen die niet “aard- en nagelvast” zitten in uw woning.

Tijdens de bezichtiging kunt u zelf afspraken maken met de nieuwe huurder over het overnemen van uw spullen. Deze afspraken legt u schriftelijk vast. De nieuwe huurder is niet verplicht om zaken van u over te nemen. Woonstichting Charlotte van Beuningen is hierin geen partij. Wij nemen roerende zaken nooit over. Roerende zaken die de nieuwe huurder niet overneemt, verwijdert u voor het einde van de huurovereenkomst en u herstelt de eventuele schade.

Wat als er nog geen nieuwe huurder is?

Is er geen nieuwe huurder bekend, dan verwijdert u alle roerende zaken en levert u uw woning leeg op. U kunt er ook voor kiezen de over te nemen spullen te laten zitten totdat er een nieuwe huurder bekend is. Neemt deze nieuwe huurder de spullen niet over, dan krijgt u tegen betaling van € 75,- drie dagen de tijd om de spullen alsnog uit de woning te verwijderen.

Afrekening

Binnen vier weken na de eindinspectie ontvangt u van ons een afrekening. Hierop staat duidelijk vermeld of u nog herstelkosten of openstaande huur hebt, of dat u nog een bedrag van ons tegoed heeft.

Vanaf de datum einde huurcontract krijgt u geen nieuwe acceptgirokaarten meer toegezonden voor huurbetaling. Bij automatische incasso zorgen wij ervoor dat er geen bedragen meer automatisch van uw rekening worden geïncasseerd.

Niet vergeten

Geeft u uw verhuizing ook door bij de gemeente, uw zorgverzekeraar, KPN en vele andere organisaties?

Bekijk hier alle tips bij verhuizen!

Opzegformulier

Het opzeggen van de huur doet u digitaal met dit formulier. U kunt ook naar onze woonwinkel komen en het formulier daar invullen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Wij zijn u graag van dienst. Kom bij ons langs op kantoor. Bellen kan uiteraard ook op nummer 073 656 2382