Huur opzeggen

  • Wilt u huur opzeggen van uw woning? Ga dan verder op deze pagina.
  • Wilt u huur opzeggen van uw woning als één van beide huurders? Ga dan hier verder. 
  • Wilt u de huur opzeggen van een garagebox? Ga dan hier verder.

Alles over verhuizen

Bij verhuizen komt meer kijken dan u zich wellicht realiseert. Voordat u uw huidige woning kunt verlaten, dient er nog een aantal zaken geregeld te worden. En dat terwijl u waarschijnlijk al volop in de ban bent van uw nieuwe woning. Woonstichting Charlotte van Beuningen heeft daarom een duidelijke procedure ontwikkeld, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Opzeggen van de huur

U kunt de huur op elke dag van de maand opzeggen, als de laatste dag van uw huurovereenkomst maar op een werkdag valt. Daarbij geldt een wettelijke opzegtermijn van minimaal een kalendermaand. Het opzeggen van de huur doet u schriftelijk door middel van het invullen van een huuropzeggingsformulier. Dat vindt u onderaan deze pagina. Als er medehuurders zijn, dan moeten zij verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Zodra wij de huuropzegging hebben ontvangen, krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging.

Dubbele huur

Tijdens een verhuizing kan het voorkomen dat je wordt geconfronteerd met verschillende extra kosten. Eén van de belangrijkste kosten is de dubbele huur die je waarschijnlijk moet betalen. Vaak kan je hier als huurder eigenlijk niet omheen. Je hebt simpelweg tijd nodig om alles in de oude en nieuwe woning klaar te maken voor verhuizing. Samen met u kijken wij graag hoe we deze periode zo kort mogelijk kunnen maken. Neem gerust contact met ons op!

Voorcontrole

Nadat u de huur heeft opgezegd, krijgt u bezoek van onze complexbeheerder. Hiervoor maken wij met u een afspraak. Tijdens het bezoek loopt de complexbeheerder samen met u door de woning voor een controleronde, de zogenaamde voorcontrole. Na afloop krijgt u een kopie van het controleformulier. Hierop staat vermeld wat u, voordat u uit de woning vertrekt, eventueel nog aan de woning moet doen. Woonstichting Charlotte van Beuningen houdt hierbij rekening met de normale gebruiksslijtage. De werkzaamheden moet u voor het einde van de huurovereenkomst (laten) uitvoeren. Op het controleformulier staan ook de kosten vermeld die we in rekening brengen als u de werkzaamheden niet of onvoldoende uitvoert.

Verlaten van de woning

Aan het einde van de huurovereenkomst laat u de woning (en de bijbehorende tuin en berging) in goede staat, leeg, netjes en schoon achter. Dus zonder stoffering, vloerbedekking, plakplaatjes, meubilair, zonwering en dergelijke. Eventuele uitzonderingen worden opgenomen op het controleformulier of het overnameformulier. Lijm- en foamresten, plug- en spijkergaten en andere schade dient u te herstellen. Schakelaars, wandcontactdozen en huistelefoons moeten schoon zijn en goed functioneren. Op de laatste dag van uw huurovereenkomst komt de complexbeheerder bij u langs voor de eindcontrole. Hij controleert samen met u of u de afspraken die gemaakt zijn tijdens de voorcontrole bent nagekomen. Is dit niet het geval, of wordt er nog schade geconstateerd, dan herstellen we deze schade op uw kosten. Wanneer u de woning niet schoon oplevert, zijn wij tevens genoodzaakt de schoonmaakkosten bij u in rekening te brengen. Ook bekijkt de complexbeheerder tijdens de eindcontrole de onderdelen die tijdens de voorcontrole niet zichtbaar waren. Voor het herstellen van eventuele nieuwe gebreken krijgt u nog enkele dagen de gelegenheid. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de herstelwerkzaamheden bij de voorcontrole. De huurovereenkomst loopt tijdens deze periode door. U dient over deze periode dan ook gewoon huur te betalen. Tijdens de eindcontrole levert u de sleutels in. Het is niet de bedoeling dat u vóór de datum van de eindcontrole zelf al sleutels overhandigt aan de nieuwe huurder. Tot slot noteert de complexbeheerder bij het verlaten van de woning de meterstanden van gas, elektriciteit en water. Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens aan het energiebedrijf en de waterleidingmaatschappij.

Klussen in huis

De complexbeheerder bepaalt tijdens de voorcontrole of de door u aangebrachte voorzieningen voldoen aan onze voorwaarden en of ze mogen blijven zitten. Het gaat hierbij om ‘onroerende’ veranderingen, zoals de isolatie van de zolder of een ligbad in plaats van een douche. Wilt u weten aan welke voorwaarden de zelf aangebrachte veranderingen moeten voldoen of hoe in aanmerking kunt komen voor een vergoeding? Op de pagina klussen in uw woning leest u hierover meer. Als de complexbeheerder de veranderingen niet acceptabel vindt, dan vraagt hij u om deze voor het einde van de huurovereenkomst te verwijderen en de woning in goede staat op te leveren. Als u veranderingen in of aan de woning ongedaan maakt, mag er bij de eindcontrole natuurlijk geen schade (meer) zijn. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen.

Overname door de nieuwe huurder

Roerende zaken zitten niet ‘aard- en nagelvast’ aan de woning. Denkt u bijvoorbeeld aan vloerbedekking, zonwering, gordijnen en gordijnrails. Deze zaken mogen alleen in de woning achterblijven als de nieuwe huurder ze overneemt. De nieuwe huurder krijgt van ons schriftelijk bericht dat hij, wanneer u daar toestemming voor geeft, telefonisch contact met u kan opnemen om de woning ook van binnen te bekijken. De nieuwe huurder kan zich met onze brief bij u legitimeren. Tijdens de bezichtiging kunt u zelf afspraken maken met de nieuwe huurder over het overnemen van uw spullen. Deze afspraken legt u schriftelijk vast. Woonstichting Charlotte van Beuningen is hierin geen partij. De nieuwe huurder is niet verplicht om zaken van u over te nemen. Wij nemen roerende zaken nooit over. Roerende zaken die de nieuwe huurder niet overneemt, verwijdert u voor het einde van de huurovereenkomst en u herstelt de eventuele schade. Indien er op het moment dat uw huurovereenkomst eindigt geen nieuwe huurder bekend is, moet u alle roerende zaken verwijderen en de woning leeg opleveren. U kunt er ook voor kiezen de over te nemen spullen te laten zitten totdat er een nieuwe huurder bekend is. Neemt deze nieuwe huurder de spullen niet over, dan krijgt u tegen betaling van €75,- drie dagen de tijd om de spullen alsnog uit de woning te verwijderen.

Afrekening

Binnen vier weken na de eindcontrole ontvangt u van ons een afrekening. Hierop staat duidelijk vermeld of u nog herstelkosten of openstaande huur moet betalen of dat u nog een bedrag van ons tegoed heeft. Ook een eventuele vergoeding voor zelf aangebrachte veranderingen wordt vermeld.

Huurbetaling

Vanaf de datum einde huurcontract krijgt u geen nieuwe acceptgirokaarten meer toegezonden voor huurbetaling. Bij automatische incasso zorgen wij ervoor dat er geen bedragen meer automatisch van uw rekening worden geïncasseerd.

Niet vergeten

Geeft u uw verhuizing ook door bij de gemeente, uw zorgverzekeraar, KPN en vele andere organisaties?

Bekijk hier alle tips bij verhuizen!

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Wij zijn u graag van dienst. Kom bij ons langs op kantoor. Bellen kan uiteraard ook.