Huuropzegging door één van beide huurders

Huurt u samen maar wil één van beide huurders de huur opzeggen? Dat kan. Wij passen het huurcontract dan aan. Op elke dag van de maand kunt u de huur opzeggen, zolang de laatste dag van uw huurovereenkomst maar op een werkdag valt. Daarbij geldt een wettelijke opzegtermijn van minimaal 30 dagen.

U kunt de huur op verschillende manieren opzeggen:

Als één van u de huur opzegt bij woonstichting Charlotte van Beuningen, dan verstrekt u persoonsgegevens. Wij gaan hier zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om. In deze privacyverklaring beschrijven we hoe we dat doen.