Meekijken met de bouw

Bekijk hier foto’s en filmpjes van de voortgang.

Spectaculair filmpje: een dak komt tegenwoordig in 1 geheel, als een plat pakket aan. Het wordt op de bouwplaats opengevouwen, op het huis getakeld en vastgezet. Compleet met isolatie, panlatten en voorgeboorde gaten voor leidingen.

Eerste daken 21 augustus
Parkeerplaats Esschestraat, juli 2020
Betonslurf links en grote kraan rechts, mei 2020
Plaatsing ontmoetingskeet winter 2020

In deze keet gaan we mensen ontvangen. Bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden, samen na te denken over de verdere inrichting van het terrein, belangrijke momenten te vieren. Uiteraard alles binnen de RIVM richtlijnen.