Inschrijving splitsen

Staat u samen op een inschrijving, maar verandert dit? Dan bestaat de mogelijkheid de inschrijving te splitsen. Omdat u niet allebei op hetzelfde inschrijfnummer kunt staan, krijgt een van u beide een nieuw nummer. Is uw inschrijving eerder samengevoegd, dan telt de oorspronkelijke inschrijfdatum. U krijgt van deze wijzigingen altijd een bevestiging.