Meepraten

Wat vindt u belangrijk?

Woonstichting Charlotte van Beuningen vindt het belangrijk om met u om de tafel te zitten. Bij ons staat de verbondenheid met bewoners hoog in het vaandel. We willen u ‘uw manier van wonen’ bieden. We willen weten wat er leeft en speelt bij u, en daarom onderhouden en investeren we in goed en intensief contact met u.

Huurders Belangen Vereniging

In formele zin is er regelmatig overleg met de Huurders Belangen Vereniging en met bewonerscommissies. De HBV zorgt ervoor dat uw belangen als huurder goed vertegenwoordigd worden. Zij is een onmisbare schakel tussen de huurders en woonstichting Charlotte van Beuningen.

De HBV bestaat uit huurders van woonstichting Charlotte van Beuningen, gekozen door huurders van woonstichting Charlotte van Beuningen. De vereniging voert zes keer per jaar overleg met woonstichting Charlotte van Beuningen over diverse onderwerpen. Voor woonstichting Charlotte van Beuningen is de inbreng van de HBV zeer waardevol.

Bewonersraad

De Bewonersraad wordt gevormd door twee afgevaardigden uit elk bestuur van iedere bewonerscommissie. De Bewonersraad praat over allerlei onderwerpen die voor huurders belangrijk zijn, zoals over huurverhoging en andere beleidszaken van woonstichting Charlotte van Beuningen. Hierbij kan gedacht worden aan het beleid rond het onderhoud en de verbetering van de woonomgeving, servicekosten, huren, mutaties en zo verder.

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie werkt in een buurt en wordt gevormd door huurders uit die buurt. Zij houden de ontwikkelingen in hun woonomgeving in de gaten en overleggen tijdig met de andere bewoners. Anders gezegd: zij zijn de ogen en oren van de buurt waarin ze wonen.
De lijnen met woonstichting Charlotte van Beuningen zijn kort: voor overleg, afstemming of het opzetten van een buurtactiviteit. De bewonerscommissies richten zich voornamelijk op het gebeuren rond de huurwoningen en worden daarbij gesteund door de Bewonersraad.

Een bewonerscommissie heeft het recht om woonstichting Charlotte van Beuningen gevraagd en ongevraagd te adviseren over zaken die voor haar achterban belangrijk kunnen zijn. Voorwaarde is wel dat het gaat om onderwerpen die in de buurt spelen en die niet door de Bewonersraad behandeld worden. De bevoegdheden van de bewonerscommissies zijn geregeld in de statuten en in de samenwerkingsovereenkomst die is afgesloten.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de HBV, of lid wilt worden van het bestuur van een bewonerscommissie, kunt u contact opnemen met woonstichting Charlotte van Beuningen.