Verzekeringen

Soms ontstaat er schade aan uw woning. Met verschillende verzekeringen kunt u zich tegen schades indekken. Wij adviseren u in ieder geval om een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid en een uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Woonstichting Charlotte van Beuningen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van brand, storm, lekkages en dergelijke. Daarom is het verstandig een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Hiermee kunt u voorkomen dat u onverwacht voor hoge kosten komt te staan. Dit geldt ook wanneer één van uw huisgenoten schade toebrengt aan derden. Want een bloempot die van het balkon valt of een lekkende wasmachine kunnen nare gevolgen hebben voor uw buren. Voor het afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering kunt u terecht bij uw bank, verzekeraar of een assurantietussenpersoon.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering kunt u zich verzekeren tegen brand-, inbraak-, storm- en waterschade. Uitgangspunt bij het afsluiten van een dergelijke verzekering is dat de huurder de inboedel verzekert en hetgeen hij zelf in de woning heeft aangebracht, zoals een andere keuken. Dit wordt ook wel het ‘huurdersbelang’ genoemd. Woonstichting Charlotte van Beuningen is verantwoordelijk, en dus verzekerd, voor het gebouw (de opstal). Veranderingen en voorzieningen die u zelf heeft aangebracht, horen daar niet bij. Voor het afsluiten van een inboedelverzekering kunt u ook terecht bij uw bank, verzekeraar of assurantietussenpersoon.

Vandalisme en inbraakschade

Vernieling aan de woning dient u altijd aan woonstichting Charlotte van Beuningen te melden. U moet hiervan proces-verbaal laten opmaken door de politie. Dat is ook verstandig wanneer er sprake is van vernieling aan uw eigendommen door derden. Inbraakschade aan het gehuurde komt voor rekening van woonstichting Charlotte van Beuningen. Wij herstellen de schade alleen op vertoon van een door de politie opgesteld proces-verbaal. Als u nalatig bent geweest in het “verzorgen als goed huurder”, wordt u ook aansprakelijk gesteld voor de schade. Lees daarvoor de algemene huurvoorwaarden.

In de volgende gevallen moet u schade zelf (laten) herstellen:

  • stormschade die ontstaan is door nalatigheid, zoals kapot gewaaide ramen en deuren;
  • brandschade en waterschade aan zaken die u zelf moet onderhouden, zoals behang, wandcontactdozen, saus- en schilderwerk binnen;
  • schade door bevriezing van waterleidingen en watermeter;
  • schade aan ruiten binnen en buiten;
  • schade die door u zelf is veroorzaakt, of door personen of dieren voor wie u verantwoordelijk bent.

Brand- of stormschades die voor rekening van woonstichting Charlotte van Beuningen zijn, moeten binnen 24 uur bij ons gemeld zijn. Inbraakschade moet eveneens binnen 24 uur aan ons doorgegeven worden. Overhandig daarbij een kopie van het politierapport.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Wij zijn u graag van dienst. Kom bij ons langs op kantoor. Bellen kan uiteraard ook.