Verzekeringen

Soms ontstaat er schade aan uw woning. Met verschillende verzekeringen kunt u zich tegen schades indekken. Wij adviseren u in ieder geval om een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid en een uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

U bent zelf aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van brand, storm, lekkages en dergelijke. Daarom is het verstandig een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Hiermee voorkomt u dat u onverwacht voor hoge kosten komt te staan. Deze verzekering is er als u, of één van uw huisgenoten, per ongeluk schade toebrengt aan derden. Want een bloempot die van uw balkon valt, of een lekkende wasmachine, kunnen nare gevolgen hebben voor anderen. Voor het afsluiten van zo’n wettelijke aansprakelijkheidsverzekering kunt u terecht bij uw bank, verzekeraar of een assurantietussenpersoon.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering kunt u uw inboedel verzekeren tegen brand-, inbraak-, storm- en waterschade. Met inboedel bedoelen we:

  1. Uw spullen, zoals meubels, kleding, enzovoort.
  2. Zaken die u eventueel zelf in uw woning hebt aangebracht, zoals een vloer, schilderwerk of een andere keuken.

Deze twee dingen verzekert u zelf, via een inboedelverzekering. Voor het afsluiten van zo’n inboedelverzekering kunt u ook terecht bij uw bank, verzekeraar of assurantietussenpersoon. NB: woonstichting Charlotte van Beuningen heeft uw woning/woongebouw verzekerd (via een opstalverzekering). 

Vandalisme en inbraakschade

Meld vernieling aan uw woning en eigendommen altijd aan woonstichting Charlotte van Beuningen. Laat hiervan ook altijd proces-verbaal opmaken door de politie. Is er inbraakschade aan uw woning? Dan komt deze in de meeste gevallen voor rekening van woonstichting Charlotte van Beuningen. Wij herstellen de schade alleen op vertoon van een door de politie opgesteld proces-verbaal. Als u nalatig bent geweest in het “verzorgen als goed huurder”, wordt u ook aansprakelijk gesteld voor de schade. Lees daarvoor de algemene huurvoorwaarden.

In de volgende gevallen moet u schade zelf (laten) herstellen:

  • Stormschade die ontstaan is door nalatigheid, zoals kapot gewaaide ramen en deuren.
  • Brandschade en waterschade aan zaken die u zelf moet onderhouden, zoals behang, wandcontactdozen, saus- en schilderwerk binnen.
  • Schade door bevriezing van waterleidingen en watermeter.
  • Schade aan ruiten binnen en buiten.
  • Schade die door u zelf is veroorzaakt, of door personen of dieren voor wie u verantwoordelijk bent.

Brand- of stormschades die voor rekening van woonstichting Charlotte van Beuningen zijn, moeten binnen 24 uur bij ons gemeld zijn. Inbraakschade moet eveneens binnen 24 uur aan ons doorgegeven worden. Overhandig daarbij een kopie van het politierapport.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Wij zijn u graag van dienst. Kom bij ons langs op kantoor. Bellen kan uiteraard ook via 073 656 2382.