Overlijden

Een overlijden is verdrietig. En dan zijn er ook nog veel dingen te regelen. Hoe gaat het na een overlijden met het huis?

Als er geen medebewoners zijn

Als de huurder overlijdt en er zijn geen andere bewoners, is het van belang dat de erfgenamen het overlijden aan ons doorgeven. Voor het opzeggen van de huur vragen wij een ingevuld huuropzeggingsformulier en een kopie van de akte van overlijden. Wettelijk is vastgelegd dat de huurovereenkomst vanzelf aan het eind van de tweede maand na het overlijden eindigt. De erfgenamen kunnen de huur ook eerder beëindigen als zij dat willen. De opzegtermijn is beide gevallen minimaal een maand.

Als er wel medebewoners zijn

  • Is uw echtgenoot of echtgenote overleden? Dan kunt u gewoon in de woning blijven wonen als u dat wilt. U bent dan de huurder.
  • Bent u medehuurder? Ook dan kunt u gewoon in de woning blijven wonen. Wel hebben we een akte van overlijden nodig waarop dit woonadres staat vermeld.
  • Woonde u met de overleden huurder samen, maar bent u geen medehuurder? Neem dan contact met ons op. Onder bepaalde voorwaarden kunt u nog zes maanden in de woning blijven wonen. U bent dan tijdens die 6 maanden de huurder.

Hebt u vragen? Bel ons gerust, op 073 656 2382.