Medehuurder

Wat is medehuurderschap?

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Bij overlijden van de hoofdhuurder kan de medehuurder dus in de woning blijven. We kennen medehuurderschap van rechtswege en contractueel medehuurderschap. U bent van rechtswege medehuurder als u met de huurder getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. In alle andere gevallen is sprake van contractueel medehuurderschap: de medehuurder heeft het huurcontract mede ondertekend.

Voor wie is medehuurderschap van belang?

Bij het betrekken van een woning wordt een huurovereenkomst getekend tussen verhuurder en huurder. Diegene die op de huurovereenkomst staat vermeld, is de hoofdhuurder. Bij koppels is het meestal zo dat beide partners tekenen. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is dat zelfs niet nodig: de partner is dan automatisch (van rechtswege) medehuurder.

Bent u later ingetrokken bij uw partner, bent u niet getrouwd en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap en wilt u alsnog medehuurder worden? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen bij woonstichting Charlotte van Beuningen. Bij de aanvraag zult u dan moeten aantonen dat u tenminste twee jaar een duurzaam gemeenschappelijk huishouding voert met de huurder. Omdat de medehuurder in de toekomst ook hoofdhuurder kan worden, kunnen factoren als inkomen en gezinssamenstelling een rol spelen bij de beoordeling.

Kinderen en medehuurderschap

Kunnen kinderen automatisch de woning huren als hun ouders komen te overlijden? Dat ligt eraan, maar meestal niet. Als de hoofdhuurder (degene op wiens naam het huurcontract staat) verhuist of overlijdt, worden andere bewoners van de woning niet automatisch de nieuwe hoofdhuurder, tenzij er sprake is van medehuurderschap. Kinderen voeren (meestal) geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding met hun ouders. Het is immers aannemelijk dat kinderen op een zeker moment het ouderlijk huis verlaten. Om die reden komen kinderen niet in aanmerking voor medehuurderschap.

Wanneer eindigt medehuurderschap?

Medehuurderschap van rechtswege eindigt vanzelf als de medehuurder niet meer zijn/haar hoofdverblijf heeft in dezelfde woning. Wanneer de hoofdhuurder de huur opzegt, wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder. Bij overlijden van de hoofdhuurder wordt de medehuurder ook automatisch hoofdhuurder. In deze situaties moet u wel altijd even contact opnemen met woonstichting Charlotte van Beuningen.

Hoe word je medehuurder?

Medehuurderschap moet u schriftelijk aanvragen bij ons.

Dit kan op verschillende manieren :

  • door het formulier medehuurderschap aanvragen te printen en dit ingevuld (zonder postzegel) terug te sturen naar:
    Woonstichting Charlotte van Beuningen
    Antwoordnummer 10017
    5260 VB Vught
  • door het formulier in te vullen in onze woonwinkel

LET OP: Voor een aanvraag is altijd een uittreksel uit de basisregistratie personen (inclusief ingangsdatum bewoning) van de gemeente nodig.

De kandidaat-medehuurder vraagt samen met de hoofdhuurder of woonstichting Charlotte van Beuningen instemt met het medehuurderschap.

Hebt u vragen? Bel ons gerust op  073 656 2382.