Echtscheiding

Bij een echtscheiding blijven zowel huurder als medehuurder evenveel recht op de woning houden totdat deze door de rechter is toegewezen aan een van beide en de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de Burgelijke Stand.

Hebt u samen al overeenstemming bereikt over wie in de woning blijft, dan kunt u het formulier huuropzegging door een van beide huurders printen en ingevuld naar ons op te sturen.