Buurtbemiddeling

Denk aan uw buren

Overal waar mensen dicht bij elkaar wonen, kan de rust verstoord worden door bijvoorbeeld lawaai, vervuiling of hinderlijk gedrag. Meestal kom je er samen wel uit. Soms lukt dat niet.
Als u last hebt van de buren, ga dan eens met ze praten. Doe dit op een rustige en vriendelijke manier. Dat heeft de beste kans van slagen.

Bemiddelen 
Komt u er samen niet uit? Onze woonconsulenten willen graag bemiddelen. Zij kunnen u eventueel in contact brengen met andere instanties. Er zijn immers ervaren mensen die alles weten van buurtbemiddeling. Beide partijen spelen dan een actieve rol bij het oplossen van het probleem. Er wordt gekeken naar de aard van de overlast, de historie en de betrokken partijen. Er wordt duidelijk gestuurd op een gezamenlijke bijeenkomst om tot een oplossing te komen. Als de bijeenkomst tot het gewenste resultaat leidt, komen partijen nog een keer bij elkaar om te kijken of iedereen zich aan de afspraken houdt.

Buurtbemiddeling is een traject dat wordt begeleid door Welzijn Vught.Voor meer informatie over kunt u terecht bij Welzijn Vught of via telefoonnummer (073) 656 53 50.