Inbraak

Meld vernielingen aan de woning of een inbraak altijd binnen 24 uur aan woonstichting Charlotte van Beuningen. Laat zowel van vernieling als een inbraak altijd een proces-verbaal opmaken bij de politie.

De kosten van herstel van inbraakschade en/of vernielingen aan de woning komen voor rekening van woonstichting Charlotte van Beuningen. De schade herstellen we echter uitsluitend op vertoon van een door de politie opgesteld proces-verbaal.

Zorgt u er wel voor dat u niet nalatig bent in het ‘verzorgen als goed huurder’ van de woning? Anders bent u ook aansprakelijk voor de schade. Laat bijvoorbeeld geen ramen op een kiertje openstaan en draai uw deuren op slot als u de woning verlaat.