×Lees onze aangepaste privacyverklaring

Inbraak

Meld vernielingen aan de woning of een inbraak altijd binnen 24 uur aan woonstichting Charlotte van Beuningen. Laat zowel van vernieling als een inbraak altijd een proces-verbaal opmaken bij de politie.

De kosten van herstel van inbraakschade en/of vernielingen aan de woning komen voor rekening van woonstichting Charlotte van Beuningen. De schade herstellen we echter uitsluitend op vertoon van een door de politie opgesteld proces-verbaal.

Zorgt u er wel voor dat u niet nalatig bent in het ‘verzorgen als goed huurder’ van de woning? Anders bent u ook aansprakelijk voor de schade. Laat bijvoorbeeld geen ramen op een kiertje openstaan en draai uw deuren op slot als u de woning verlaat.