Huur betalen

In uw huurovereenkomst vindt u de huurprijs en eventuele bijkomende kosten voor uw woning. De huur betaalt u maandelijks vooruit; vóór of op de eerste dag van de maand moet deze bij ons binnen zijn.

Dit is ons rekeningnummer:

IBAN NL35 RABO 0155 4031 25 t.n.v. Woonstichting Charlotte van Beuningen
BIC RABONL2U

Uw gemak: automatische incasso

Het makkelijkst is om gebruik te maken van een automatische incasso. Wilt u hier gebruik van maken, print dan deze doorlopende machtiging uit en stuur deze ingevuld zonder postzegel naar:

Woonstichting Charlotte van Beuningen
t.a.v. de huurdersadministratie
Antwoordnummer 10017
5260 VB Vught

Maakt u al gebruik van een doorlopende automatische incasso maar wijzigt uw rekeningnummer, ook dan kunt u gebruik maken van bovenstaand formulier om dit door te geven. Het is helaas niet mogelijk om wijziging van een rekeningnummer telefonisch door te geven.

U kunt ook een periodieke betalingsopdracht via uw bank laten lopen, de toegezonden acceptgirokaart gebruiken of met uw pinpas aan de balie komen betalen.

Ieder jaar op 1 juli wordt de huur opnieuw vastgesteld of verhoogd. Ruim van tevoren krijgt u een brief waarin de nieuwe huurprijs staat. Als u de nieuwe huurprijs onredelijk vindt, kunt u bezwaar maken. Meer informatie, zoals de gronden waarop u bezwaar kunt maken, vindt u op de website van de huurcommissie.

Betalingsregeling

Als u (tijdelijk) in financiële moeilijkheden komt, is het verstandig om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Samen met u zoeken we dan naar een oplossing. Wij bieden de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Hier zijn natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden. Onze incassoconsulenten kunnen u meer informatie geven. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 073 656 2382.