Wilt u uw badkamer, keuken of toilet vervangen?

19 december 2023

Normaal gesproken vervangen wij de badkamer en het toilet na dertig jaar. Een keuken vervangen wij na twintig jaar. Dit doen wij helemaal gratis. Er zijn dus geen kosten aan verbonden. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag net wat eerder een nieuwe badkamer, keuken of toilet wenst. Dat kan.

De vervanging kunnen wij maximaal vijf jaar eerder uitvoeren dan gepland. Voor elk jaar eerder vragen wij een vergoeding van € 225,- voor badkamer en voor keuken en € 75,- voor toilet.

Een rekenvoorbeeld:
Na 20 jaar kunt u uw keuken gratis laten vervangen. Maar u wilt graag dat wij dit na 17 jaar doen, 3 jaar eerder. Dan betaalt u 3 x € 225,- = € 675,- aan woonstichting Charlotte van Beuningen. Vervolgens wordt uw keuken vervangen.

Misschien elektrisch koken bij vervanging van uw keuken
Bij de vervanging van uw keuken bekijken we of het mogelijk is om over te stappen naar elektrisch koken (en waar mogelijk de voorzieningen hiervoor aan te leggen). Als dit kan, krijgt u voor de aanschaf van een nieuwe elektrische kookplaat een cadeaubon van € 500, te besteden bij Electro World in Vught.

Rectificatie
In het Woonjournaal van december staat op bladzijde 30 een bericht over het vervangen van uw badkamer, keuken of toilet. In dit bericht worden andere prijzen genoemd. De prijzen zoals hierboven vermeld zijn de juiste prijzen.

Veel belangstelling
U kunt uw aanvraag indienen. Wegens grote belangstelling zullen aanvragen die na 25 januari 2024 door ons zijn ontvangen pas na 1 maart 2024 in behandeling worden genomen.