De visitatie is afgerond. Lees het rapport!

10 augustus 2023

Om de vier jaar wordt iedere woningcorporatie in Nederland bezocht door een onafhankelijke commissie, ook wel ‘visitatie’ genoemd. Dit jaar is de visitatie bij Charlotte van Beuningen afgenomen. De visitatiecommissie toetst of we ons werk goed doen, aan de hand van vier thema’s:

• Presteren naar opgaven en ambities: doen we wat we moeten doen en doen we dat goed?

• Presteren volgens belanghebbenden: wat vinden onze partners, zoals de gemeenten en de huurdersvereniging, van ons?

• Presteren naar vermogen: zetten we ons geld op de goede manier in?

• Governance: houden we ons aan de wetten en regels van ‘goed bestuur’?

De visitatiecommissie heeft veel documenten gelezen. Daarnaast voerden ze gesprekken met medewerkers van Charlotte van Beuningen, de

Huurdersbelangenvereniging, een afvaardiging van de bewonersraad, een aantal van onze vrijwilligers en medewerkers van organisaties waar wij veel mee samenwerken.

Resultaat waar we trots op zijn
We hebben een positieve beoordeling gekregen van de visitatiecommissie. De commissie beschrijft dat we een goed prestatieniveau hebben

laten zien en onze organisatie en dienstverlening positief ontwikkeld hebben. Het rapport geeft ook tips. Daar gaan we de komende tijd aan werken!

Lees het rapport hier.

Wij bedanken alle stakeholders die een bijdrage aan de visitatie geleverd hebben. Dat waarderen we!