Repareren of vervangen van schuttingen

Groene erfafscheiding19 december 2023

U bent als bewoner zelf verantwoordelijk voor de verzorging van en kleine reparaties aan uw schutting. Is uw schutting kapot? Dan vinden we het prettig als u hier een melding van maakt bij de desbetreffende partner (Elk/Caspar de Haan) via een reparatieverzoek.

Soms is een schutting niet meer te repareren en is vervangen de enige oplossing. Wij zijn ons ervan bewust dat dat een grote investering is. Een schutting is onderdeel van het gehuurde, daarom nemen wij de kosten van vervanging voor onze rekening. Let op: U kunt uw aanvraag doen, maar het repareren of vervangen kunnen we pas inplannen vanaf 15 maart 2024.

Groene erfafscheiding
De oude houten of stenen schutting vervangen we door een groene erfafscheiding. Hoe groener een buurt, hoe prettiger de woonomgeving. Meer groen helpt ook om in natte periodes het regenwater op te vangen en de hitte in de zomer te verminderen.

Aanvragen worden ingepland vanaf 15 maart 2024
In het Woonjournaal van december staat op bladzijde 27 een bericht over schuttingen. In dit bericht wordt mogelijk de indruk gewekt dat we al per direct schuttingen repareren of vervangen. U kunt uw aanvraag doen, maar het repareren of vervangen kunnen we pas inplannen vanaf 15 maart 2024.

In sommige gevallen moet een vergunning worden aangevraagd
Let op : buren moeten ook akkoord gaan met de vervanging van de erfafscheiding (ook als de buren in een koopwoning wonen). In sommige gevallen (bijvoorbeeld als uw schutting aan de openbare weg grenst) moet er ook een vergunning worden aangevraagd (door CvB). Dit houdt in dat een traject langer kan duren of misschien zelfs niet door kan gaan, wanneer er geen vergunning voor wordt afgegeven.