Wat willen we bereiken met het huurbeleid?

Met dit beleid willen we in een periode van 9 jaar de onderstaande doelstellingen bereiken (uitzonderingen daargelaten).

NB: het bereiken van deze doelen neemt tijd in beslag, want dit nieuwe beleid is niet van toepassing op zittende huurders. Daarmee hebben we immers een contract. Het treedt pas in werking zodra we een woning opnieuw verhuren (behalve het onderdeel over scheefwonen, dat geldt juist voor zittende huurders).

  1. De huurprijzen afstemmen op inkomensgrenzen.
  2. De actieve zoektijd verlagen door passender toe te wijzen: kleine woningen naar klein huishoudens en grote woningen naar grote huishoudens.
  3. Financiële ruimte maken voor het onderhouden en energiezuiniger maken van onze woningen. Zo werken we mee aan het beperken van klimaatschade én aan het wooncomfort.
  4. Vergelijkbare woningen zoveel mogelijk dezelfde huur geven.
  5. Het aantal sociale huurwoningen op peil houden/uitbreiden.

Belangrijke opmerking vooraf

Dit beleid is in 2020 opgesteld. De hieruit volgende huurprijs- en toewijzingsregels gelden pas als er een nieuwe huurder in een woning komt. Dus niet als u er al woont, want dan hebben we samen al een huurcontract op basis van voorgaand beleid. Daardoor kán het voorkomen dat een nieuwe buur voor dezelfde woning bijvoorbeeld meer of minder huur betaalt dan uzelf. We passen namelijk pas bij een verhuizing de nieuwe huurprijs en toewijzingsregels toe (behalve het onderdeel scheefwonen aan het einde van dit artikel, dat geldt voor zittende huurders).