Worden alle reparaties door woonstichting Charlotte van Beuningen uitgevoerd?

Niet allemaal. Werkzaamheden aan zelf aangebrachte veranderingen of overgenomen roerende goederen worden niet door woonstichting Charlotte van Beuningen uitgevoerd. Dat geldt ook voor reparaties die nodig zijn als gevolg van nalatigheid, vernielingen en onjuist gebruik door de huurder of personen waarvoor de huurder aansprakelijk is. Lees meer in ons Onderhouds ABC. Komt de reparatie voor onze rekening, dan voert in de meeste gevallen onze aannemer de reparatie uit. U vindt hier de contactgegevens.