Veelgestelde vragen

 

Kopen

Ik heb belangstelling voor een koopwoning. Kan ik op de lijst geplaatst worden?

Wij houden geen lijst bij. De woningen die te koop zijn, worden geadverteerd in het Klaverblad en op deze website. Ook hier geldt dat de koopwoningzoekende zelf actief moet zijn.

Ik huur een woning van woonstichting Charlotte van Beuningen, maar heb belangstelling voor een koopwoning van woonstichting Charlotte van Beuningen. Wat zijn de mogelijkheden?

Huurders krijgen voorrang op niet-huurders. Ze moeten wel binnen de gestelde reactietermijn van een week hun belangstelling laten blijken (via mail of brief).

Als er geen sprake is van de Kopen naar Wens-constructie, geldt dat iemand die langer dan twee jaar huurt, een korting krijgt van 10% op de getaxeerde prijs. Korter dan twee jaar huren, betekent een korting van 5%.

Over de prijs gaan wij niet in onderhandeling; het is een koopprijs, geen vraagprijs.



Onderhoud

Hoe snel word ik geholpen met mijn reparatieverzoek?

Dat is erg afhankelijk van het soort reparatie, de spoedeisendheid ervan en de eventuele wensen van de bewoner. Natuurlijk helpen wij u zo snel mogelijk verder. We streven ernaar om dit binnen zeer korte termijn te doen. Vanzelfsprekend meldt u reparaties ook zo snel mogelijk bij ons

Mijn keukenkraan is versleten, wat nu?

Alles wat standaard bij een woning hoort en versleten is, wordt door ons vervangen door standaard onderdelen. Maar eerst beoordelen wij of iets versleten is en of de schade eventueel veroorzaakt is door de huurder. Hierbij wordt de technische levensduur van onderdelen als richtlijn gebruikt. Hebben de onderdelen de levensduur overschreden, dan worden ze kosteloos vervangen. Hier vindt u meer informatie over het melden van reparatieverzoeken.

Welk soort onderhoud moet ik zelf regelen?

Het schilderwerk binnenshuis is een klus die de huurder zelf regelt. En natuurlijk geldt dat ook voor het dagelijks onderhoud. Denk maar aan het schoonhouden van de woning, zowel van binnen als buiten. Maar ook het ontluchten en bijvullen van de centrale verwarming en het onderhoud van de tuin.

Welk soort schade moet ik zelf (laten) herstellen?

  • Stormschade die is ontstaan door nalatigheid, zoals kapot gewaaide ramen en deuren.
  • Brand- en waterschade aan zaken die u zelf moet onderhouden zoals behang, wandcontactdozen en schilderwerk binnen.
  • Schade door bevriezing van waterleiding en -meter.
  • Schade aan ruiten, zowel binnen als buiten (tenzij u een glasverzekering via woonstichting Charlotte van Beuningen heeft).
  • Schade veroorzaakt door uzelf of door andere personen of dieren waarvoor u verantwoordelijk bent.

Worden alle reparaties door woonstichting Charlotte van Beuningen uitgevoerd?

Niet allemaal. Werkzaamheden aan zelf aangebrachte veranderingen of overgenomen roerende goederen worden niet door woonstichting Charlotte van Beuningen uitgevoerd. Dat geldt ook voor reparaties die nodig zijn als gevolg van nalatigheid, vernielingen en onjuist gebruik door de huurder of personen waarvoor de huurder aansprakelijk is. Lees meer in ons Onderhouds ABC. Komt de reparatie voor onze rekening, dan voert in de meeste gevallen Jansen-Huybregts de reparatie uit.



Woningzoekenden

Hoe kan ik inschrijven voor een woning?

Door het invullen van een inschrijfformulier. Het formulier kunt u invullen op www.charlottevanbeuningen.nl/inschrijven of ophalen op ons kantoor. De kosten voor een inschrijving zijn eenmalig €23,-. Op onze website kunt u dit direct betalen via iDEAL. Ook is het mogelijk te betalen met uw pinpas aan onze balie of via een overschrijving op ons IBAN-nummer: NL 35 RABO 0155 4031 25.

Wij bevestigen uw inschrijving schriftelijk. Op dit inschrijfbewijs treft u de gegevens aan zoals deze bij ons geregistreerd zijn. Ook de datum vanaf wanneer u bent ingeschreven als woningzoekende vindt u op het inschrijfbewijs. Verandert er iets in de door u verstrekte gegevens, dan kunt u dit via onze website of aan de balie van ons kantoor doorgeven. Het is belangrijk dat uw gegevens juist en actueel zijn. Aan de hand hiervan wordt namelijk beoordeeld of u in aanmerking komt voor een bepaalde woning.

Uw inschrijving is een jaar geldig en kan steeds met één jaar verlengd worden. De jaarlijkse verlenging kost €12,-. U ontvangt hiervoor automatisch elk jaar een acceptgiro.

 

Hoe moet ik op een woning reageren?

Elke week op woensdag staat het nieuwe aanbod op deze site en op onze Facebook pagina. U vindt het aanbod ook in onze advertentie in het Klaverblad. Aan de hand van de foto en de beschrijving kunt u een keuze maken. Uiteraard moet u voldoen aan de voorwaarden die vermeld zijn bij de advertentie. U mag per advertentieronde op maximaal twee woningen reageren. Uw reactie moet uiterlijk de eerste maandag erna voor 8:00 uur in ons bezit zijn. Vanaf dinsdagmiddag 13.00 uur kunt u infomeren op welke plaats u bent geëindigd. Houd hiervoor uw inschrijfnummer bij de hand.

Hoe vaak mag ik een aangeboden woning weigeren?

U mag zo vaak weigeren als u wilt. Dit heeft geen invloed op uw inschrijving.

Als u met urgentie reageert, krijgt u voorrang op alle andere woningzoekenden en mag u die woning natuurlijk niet weigeren.

Ik wil mijn inschrijftijd ruilen met iemand anders. Kan dat?

Nee, dat kan niet. Inschrijftijd is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Vorige keer was ik 5e en nu ben ik 18e geworden. Hoe kan dat?

Toewijzingen gaan eerlijk. Van te voren weten wij niet wie er gaat reageren. De ene woning is kennelijk aantrekkelijker dan de andere. Dan is dus de belangstelling groter.

De plaats zegt weinig. Aan de inschrijftijd van kandidaat 1 kunt u meer afleiden (hoewel dat ook niet alles zegt).