Let op: Je maakt gebruik van een sterk verouderde webbrowser waardoor deze website mogelijk niet goed functioneert, stap nu over op een moderne webbrowser.

Raad van Commissarissen op sterkte met drie nieuwe leden

14 mei 2020

Met de benoeming van drie nieuwe leden, is onze Raad van Commissarissen weer op volle sterkte. Wij feliciteren de nieuwe leden en wensen hen veel succes in hun nieuwe rol.

Dany Vermaas (61) is de nieuwe voorzitter van onze Raad van Commissarissen (RvC). Hij volgt Herman Haarhuis op die na de maximale zittingsduur van 8 jaar afscheid nam. Dany Vermaas is partner bij Verstegen accountants en adviseurs. Hij wordt ook lid van onze auditcommissie.

Goed voorbereid
Bas van Gompel (42) vervangt Peter Krumm die net als Herman Haarhuis na de maximale zittingsduur afscheid nam. Om goed voorbereid te zijn op het vertrek van Daphne Huskens, die begin volgend jaar de maximale zittingsduur bereikt, is Maud Brouns (52) aan de RvC toegevoegd. Dit betekent dat er tijdelijk zes in plaats van vijf RvC-leden zijn.
Maud Brouns wordt de nieuwe voorzitter van onze auditcommissie. Zij werkt als concern controller bij de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven. Bas van Gompel is manager bedrijfsvoering bij Fontys Hogescholen. Hij wordt lid van onze vastgoedcommissie.

Kennis en ervaring
Met de komst van de nieuwe leden zijn onze raadscommissies opnieuw ingedeeld. Tonnie Huibers neemt zitting in de remuneratie commissie (werkgeversrol voor directeur-bestuurder) waarvan Felicitas Crutzen de nieuwe voorzitter is. Daphne Huskens wordt voorzitter van de vastgoedcommissie. Bij de indeling van de commissies, die worden gehouden als voorbereiding op de vergaderingen van de RvC, is gekeken naar kennis en ervaring van de leden.