Wijziging Warmtewet

De (landelijke) Warmtewet is per 1 juli 2019 niet meer van toepassing. Daarom hebben wij de algemene voorwaarden daarop aangepast.

Wat betekent dit voor huurders?

De belangrijkste wijziging is dat klachten niet meer verlopen via de hiervoor destijds aangestelde Geschillencommissie maar weer via de Klachtenadviescommissie. Er verandert verder niets aan de huurovereenkomst of diensten vanuit woonstichting Charlotte van Beuningen. Ook de wijze van betalen blijft hetzelfde.

Huurders waarvoor dit geldt hebben wij inmiddels hiervan op de hoogte gebracht. Zij hebben een aangepast exemplaar van de Algemene huurvoorwaarden ontvangen zoals die vanaf 1 juli 2019 op de huurovereenkomst van toepassing zijn.

Achtergrondinformatie

Per 1 januari 2014 werd de Warmtewet ingevoerd. Bij complexen waarbij warmte en/of warmtapwater via een collectieve voorziening wordt geleverd, werd woonstichting Charlotte van Beuningen volgens deze Warmtewet gezien als leverancier. In die gevallen – er is dan bijvoorbeeld geen cv-ketel in de eigen woning – had deze wet onder meer gevolgen voor de levering van warmte en/of warm tapwater. Die wet is dus vervallen.

Vragen

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn op werkdagen, tijdens kantooruren bereikbaar via (073) 656 23 82.