Let op: Je maakt gebruik van een sterk verouderde webbrowser waardoor deze website mogelijk niet goed functioneert, stap nu over op een moderne webbrowser.
x Aangemeld voor een woning in de Grote Zeeheldenbuurt? Lees dan hier of wij u een woning hebben toegewezen.

Overlijden

Overlijden

Als de huurder overlijdt en er zijn geen andere bewoners, dan eindigt de huurovereenkomst automatisch aan het eind van de tweede maand na het overlijden. De erfgenamen kunnen als zij dat willen de huur schriftelijk eerder beëindigen, de opzegtermijn is minimaal een maand. De erfgenamen kunnen hiervoor een regulier huuropzeggingsformulier via deze site invullen.

Zijn er wel achterblijvende bewoners? Dan kan het overlijden van de huurder gevolgen hebben. Is uw echtgeno(o)t(e) overleden, dan kunt u in de woning blijven. Ook een medehuurder blijft in geval van overlijden automatisch huurder. Stel woonstichting Charlotte van Beuningen wel op de hoogte van het overlijden van uw partner door middel van een akte van overlijden met daarop het betreffende adres naar ons te sturen of af te geven in onze Woonwinkel. Wij zorgen er dan voor dat de verandering in onze administratie wordt doorgevoerd.

Als u met de overleden huurder samenwoonde maar geen medehuurder bent, moet u de woning verlaten. Wilt u als achterblijvende partij toch in de woning blijven, dan kunt u binnen twee maanden na het overlijden een ‘verzoek tot voortzetting van de huurovereenkomst’ indienen. U maakt kans als er sprake was van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dit moet u wel aan kunnen tonen met een samenlevingscontract. Als u niet aan de voorwaarden voldoet, zult u de woning moeten verlaten. Kinderen van een overleden huurder kunnen doorgaans geen medehuurder worden. Zij mogen dus niet automatisch in de woning blijven. Woonstichting Charlotte van Beuningen zal samen met de kinderen en eventuele familieleden naar een passende oplossing zoeken.